Samochód koncepcyjny - prace uczn. kl. II gimn. wykonane w ramach zajęć z przedmiotu technika

Zdjęcie: 1/19


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19