Login: Hasło:
TEST demo

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową!
TEST, który za chwilę będziesz rozwiązywał(a) składa się z 4 LOSOWO wybranych pytań!
Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź!
Bardzo uważnie czytaj treść pytań i odpowiedzi!
Po rozwiązaniu TESTu naciśnij przycisk "Sprawdź TEST" znajdujący się na samym dole, aby sprawdzić czy zdałe(a)ś!
TEST będzie uznany za zaliczony jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 3 pytania!
Powodzenia !!!


1. Ze skrzyżowania jako pierwszy zjedzie pojazd? 1. niebieski
 2. pojazdy mogą jechać równocześnie
 3. zielony

2. W przedstawionej sytuacji pierwszeństwo przejazdu ma pojazd? 1. pierwszeństwo nie jest określone
 2. żółty
 3. zielony

3. Jako ostatni skrzyżowanie opuści pojazd? 1. niebieski
 2. zielony
 3. żółty

4. Postawa policjanta na tym skrzyżowaniu zabrania wjazdu pojazdowi (pojazdom)? 1. zielonemu
 2. obydwu pojazdom
 3. niebieskiemu