Aktualnie jesteś zalogowany jako: !
T E S T

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową!
TEST, który za chwilę będziesz rozwiązywał(a) składa się z 18 LOSOWO wybranych pytań!
Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź!
Bardzo uważnie czytaj treść pytań i odpowiedzi!
Po rozwiązaniu TESTu naciśnij przycisk "Sprawdź TEST" znajdujący się na samym dole, aby sprawdzić czy zdałe(a)ś!
TEST będzie uznany za zaliczony jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 13 pytań!
Powodzenia !!!


1. W przedstawionej sytuacji pierwszeństwo przejazdu ma pojazd? 1. żółty
 2. pierwszeństwo nie jest określone
 3. zielony

2. Pierwszą czynnością przed bezpiecznym skrętem w lewo jest? 1. wyciągnięcie lewej ręki
 2. zbliżenie się do środka jezdni
 3. upewnienie się, czy manewr będzie bezpieczny

3. Jako pierwszy skrzyżowanie może opuścić? 1. samochód zielony
 2. samochód czerwony
 3. rowerzysta

4. W przedstawionej sytuacji: 1. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed autobusem
 2. autobus ma pierwszeństwo przed rowerzystą
 3. rowerzysta powinien przyspieszyć, aby zdążyć przed wjazdem autobusu na jezdnię

5. Dokończ zdanie - W przedstawionej sytuacji samochód zielony ... 1. nigdy nie może przejeżdżać przez przejazd kolejowy gdy opuszczone są zapory, gdyż grozi to katastrofą
 2. może przejechać przez przejazd kolejowy tylko wówczas gdy spieszy się do szpitala
 3. może przejechać przez przejazd kolejowy tylko wówczas gdy spieszy się na samolot

6. Ta postawa policjanta zezwala na przejazd: 1. najpierw niebieskiemu, a później żółtemu
 2. tylko pojazdowi żółtemu
 3. tylko pojazdowi niebieskiemu

7. Na drodze z pierwszeństwem przejazdu znajduje się: 1. rowerzysta
 2. tramwaj
 3. pojazd czerwony oraz pojazd zielony

8. W przedstawionej sytuacji jadący jezdnią rowerzyści: 1. jadą zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
 2. powinni jechać jeden za drugim, gdyż tak mówią przepisy
 3. jadą poprawnie, jednak powinni mieć w takiej sytuacji założone kamizelki odblaskowe

9. Rowerzysta włączając się do ruchu powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu: 1. wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony
 2. tylko pierwszemu pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony
 3. wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony

10. Postawa policjanta na tym skrzyżowaniu zabrania wjazdu pojazdowi (pojazdom)? 1. niebieskiemu
 2. obydwu pojazdom
 3. zielonemu

11. W przedstawionej sytuacji: 1. pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim
 2. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem niebieskim
 3. obowiązuje reguła lewej ręki dlatego rowerzysta nie trzyma kierownicy lewą ręką

12. Na tym skrzyżowaniu (zgodnie z przepisami) pierwszeństwo przejazdu ma? 1. pojazd zielony
 2. pojazd uprzywilejowany
 3. pojazd czerwony

13. Wybierz poprawną kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie: 1. samochód zielony, samochód niebieski, ambulans
 2. ambulans, samochód niebieski, samochód zielony
 3. ambulans, samochód zielony, samochód niebieski

14. Znak ten: 1. nakazuje rowerzyście zejść z roweru i przeprowadzić go przez dany odcinek drogi
 2. informuje o pierwszeństwie przejazdu dla nadjeżdżających z przeciwka
 3. informuje o tym iż rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu na danym odcinku drogi

15. Jako drugi skrzyżowanie opuści pojazd? 1. niebieski
 2. żółty
 3. zielony

16. Jako trzeci skrzyżowanie opuści pojazd? 1. uprzywilejowany (samochód policji)
 2. zielony
 3. czerwony

17. Na tym skrzyżowaniu: 1. pojazd niebieski ma pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym
 2. pojazd zielony ma pierwszeństwo przed rowerzystą
 3. rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem zielonym

18. Kierujący w pierwszej kolejności stosuje się do? 1. znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej
 2. poleceń i sygnałów dawanych przez policjanta
 3. sygnalizacji świetlnej i zasady pierwszeństwa przejazdu z prawej strony