Aktualnie jesteś zalogowany jako: !
T E S T

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową!
TEST, który za chwilę będziesz rozwiązywał(a) składa się z 18 LOSOWO wybranych pytań!
Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź!
Bardzo uważnie czytaj treść pytań i odpowiedzi!
Po rozwiązaniu TESTu naciśnij przycisk "Sprawdź TEST" znajdujący się na samym dole, aby sprawdzić czy zdałe(a)ś!
TEST będzie uznany za zaliczony jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 13 pytań!
Powodzenia !!!


1. W przedstawionej sytuacji: 1. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem niebieskim
 2. obowiązuje reguła lewej ręki dlatego rowerzysta nie trzyma kierownicy lewą ręką
 3. pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim

2. Na tym skrzyżowaniu (zgodnie z przepisami) pierwszeństwo przejazdu ma? 1. pojazd zielony
 2. pojazd czerwony
 3. pojazd uprzywilejowany

3. W przedstawionej sytuacji pierwszeństwo przejazdu ma pojazd? 1. zielony
 2. żółty
 3. pierwszeństwo nie jest określone

4. Jako trzeci skrzyżowanie opuści pojazd? 1. uprzywilejowany (samochód policji)
 2. zielony
 3. czerwony

5. Na tym skrzyżowaniu: 1. obowiązuje reguła prawej ręki
 2. pojazd żółty ma pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym
 3. pojazd niebieski przejedzie jako ostatni

6. Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku? 1. opatrzę ranę
 2. nastawię kończynę
 3. podam środki przeciwbólowe

7. W przedstawionej sytuacji kierowca: 1. wyprzedzając rowerzystę na zakręcie naraża się na niebezpieczeństwo (wyprzedzanie na zakręcie ze znakami ostrzegawczymi jest zabronione)
 2. wyprzedzając rowerzystę powinien używać sygnału dźwiękowego
 3. zawsze musi próbować wyprzedzić rowerzystę

8. Ze skrzyżowania jako pierwszy zjedzie pojazd? 1. pojazdy mogą jechać równocześnie
 2. niebieski
 3. zielony

9. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w przedstawionej sytuacji: 1. pojazd czerwony może nie stosować się do zasady prawej ręki
 2. gdyby do skrzyżowania zbliżał się wóz straży pożarnej (niewysyłający sygnałów świetlnych i dźwiękowych o zmiennym tonie) to miałby pierwszeństwo przejazdu przed wszystkimi pojazdami
 3. gdyby nie zbliżał się do skrzyżowania pojazd uprzywilejowany będący w akcji to pierwszeństwo przejazdu miałby pojazd zielony

10. Wybierz poprawną kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie: 1. ambulans, samochód zielony, samochód niebieski
 2. samochód zielony, samochód niebieski, ambulans
 3. ambulans, samochód niebieski, samochód zielony

11. Kierujący w pierwszej kolejności stosuje się do? 1. sygnalizacji świetlnej i zasady pierwszeństwa przejazdu z prawej strony
 2. poleceń i sygnałów dawanych przez policjanta
 3. znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

12. Ta postawa policjanta zezwala na przejazd: 1. tylko pojazdowi żółtemu
 2. tylko pojazdowi niebieskiemu
 3. najpierw niebieskiemu, a później żółtemu

13. Jako ostatni skrzyżowanie opuści pojazd? 1. niebieski
 2. zielony
 3. żółty

14. Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez samochód osobowy zabrania się? 1. trzymania kierownicy tylko jedną ręką
 2. zwalniania w czasie wyprzedzania
 3. zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania

15. Jako pierwszy skrzyżowanie może opuścić? 1. samochód zielony
 2. samochód czerwony
 3. rowerzysta

16. Na tym skrzyżowaniu: 1. pojazd niebieski ma pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym
 2. rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem zielonym
 3. pojazd zielony ma pierwszeństwo przed rowerzystą

17. Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą? 1. jeśli nie zemdlał możemy go zostawić samego
 2. zostawiamy rannego gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe
 3. rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć

18. Wybierz poprawną odpowiedź: 1. pojazd czerwony ustępuje pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom znajdującym się po jego prawej stronie
 2. pojazd zielony znajduje się na drodze podporządkowanej
 3. pojazd czerwony znajduje się na drodze podporządkowanej