Aktualnie jesteś zalogowany jako: !
T E S T

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową!
TEST, który za chwilę będziesz rozwiązywał(a) składa się z 18 LOSOWO wybranych pytań!
Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź!
Bardzo uważnie czytaj treść pytań i odpowiedzi!
Po rozwiązaniu TESTu naciśnij przycisk "Sprawdź TEST" znajdujący się na samym dole, aby sprawdzić czy zdałe(a)ś!
TEST będzie uznany za zaliczony jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 13 pytań!
Powodzenia !!!


1. W przedstawionej sytuacji: 1. autobus ma pierwszeństwo przed rowerzystą
 2. rowerzysta powinien przyspieszyć, aby zdążyć przed wjazdem autobusu na jezdnię
 3. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed autobusem

2. Znak ten: 1. nakazuje rowerzyście zejść z roweru i przeprowadzić go przez dany odcinek drogi
 2. informuje o tym iż rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu na danym odcinku drogi
 3. informuje o pierwszeństwie przejazdu dla nadjeżdżających z przeciwka

3. Jeżeli kierujący pojazdem sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, to jadący za nim rowerzysta może go wyprzedzić? 1. tylko z lewej strony
 2. tylko z prawej strony
 3. z lewej lub prawej strony

4. Na drodze z pierwszeństwem przejazdu znajduje się: 1. rowerzysta
 2. pojazd czerwony oraz pojazd zielony
 3. tramwaj

5. Znak ten informuje kierowców o tym iż: 1. wjazd na skrzyżowanie jest zabroniony
 2. tramwaje mają bezwzględne pierwszeństwo przejazdu przez to skrzyżowanie (z wyjątkiem sytuacji gdy do skrzyżowania zbliża się pojazd uprzywilejowany będący w akcji)
 3. na tym skrzyżowaniu obowiązuje zasada lewej ręki

6. W przedstawionej sytuacji kierowca: 1. zawsze musi próbować wyprzedzić rowerzystę
 2. wyprzedzając rowerzystę powinien używać sygnału dźwiękowego
 3. wyprzedzając rowerzystę na zakręcie naraża się na niebezpieczeństwo (wyprzedzanie na zakręcie ze znakami ostrzegawczymi jest zabronione)

7. W przedstawionej sytuacji, migające żółte światło: 1. zabrania wjazdu na skrzyżowanie
 2. nakazuje stosować się tylko do reguły prawej ręki
 3. nakazuje stosować się do znaków drogowych

8. Wybierz poprawną kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie: 1. ambulans, samochód niebieski, samochód zielony
 2. ambulans, samochód zielony, samochód niebieski
 3. samochód zielony, samochód niebieski, ambulans

9. Jako trzeci skrzyżowanie opuści pojazd? 1. uprzywilejowany (samochód policji)
 2. czerwony
 3. zielony

10. Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez samochód osobowy zabrania się? 1. zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania
 2. zwalniania w czasie wyprzedzania
 3. trzymania kierownicy tylko jedną ręką

11. Jako drugi skrzyżowanie opuści pojazd? 1. żółty
 2. zielony
 3. niebieski

12. W przedstawionej sytuacji obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu ma (mają): 1. tylko pojazd biały
 2. tylko rowerzysta
 3. obydwa pojazdy

13. W przedstawionej sytuacji jadący jezdnią rowerzyści: 1. jadą zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
 2. powinni jechać jeden za drugim, gdyż tak mówią przepisy
 3. jadą poprawnie, jednak powinni mieć w takiej sytuacji założone kamizelki odblaskowe

14. Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą? 1. zostawiamy rannego gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe
 2. jeśli nie zemdlał możemy go zostawić samego
 3. rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć

15. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy? 1. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta
 2. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc
 3. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie

16. W przedstawionej sytuacji: 1. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem niebieskim
 2. pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim
 3. obowiązuje reguła lewej ręki dlatego rowerzysta nie trzyma kierownicy lewą ręką

17. Wybierz poprawną odpowiedź: 1. pojazd zielony znajduje się na drodze podporządkowanej
 2. pojazd czerwony ustępuje pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom znajdującym się po jego prawej stronie
 3. pojazd czerwony znajduje się na drodze podporządkowanej

18. Ta postawa policjanta zezwala na przejazd: 1. najpierw niebieskiemu, a później żółtemu
 2. tylko pojazdowi niebieskiemu
 3. tylko pojazdowi żółtemu