Aktualnie jesteś zalogowany jako: !
T E S T

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową!
TEST, który za chwilę będziesz rozwiązywał(a) składa się z 18 LOSOWO wybranych pytań!
Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź!
Bardzo uważnie czytaj treść pytań i odpowiedzi!
Po rozwiązaniu TESTu naciśnij przycisk "Sprawdź TEST" znajdujący się na samym dole, aby sprawdzić czy zdałe(a)ś!
TEST będzie uznany za zaliczony jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 13 pytań!
Powodzenia !!!


1. W przedstawionej sytuacji pierwszeństwo przejazdu ma pojazd? 1. zielony
 2. żółty
 3. pierwszeństwo nie jest określone

2. Ta postawa policjanta zezwala na przejazd przez skrzyżowanie pojazdom? 1. niebieskiemu i żółtemu
 2. czerwonemu i niebieskiemu
 3. żółtemu i zielonemu

3. Ze skrzyżowania jako pierwszy zjedzie pojazd? 1. zielony
 2. pojazdy mogą jechać równocześnie
 3. niebieski

4. W przedstawionej sytuacji jadący jezdnią rowerzyści: 1. jadą poprawnie, jednak powinni mieć w takiej sytuacji założone kamizelki odblaskowe
 2. powinni jechać jeden za drugim, gdyż tak mówią przepisy
 3. jadą zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

5. Postawa policjanta na tym skrzyżowaniu zabrania wjazdu pojazdowi (pojazdom)? 1. niebieskiemu
 2. obydwu pojazdom
 3. zielonemu

6. Na tym skrzyżowaniu (zgodnie z przepisami) pierwszeństwo przejazdu ma? 1. pojazd uprzywilejowany
 2. pojazd zielony
 3. pojazd czerwony

7. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w przedstawionej sytuacji: 1. gdyby do skrzyżowania zbliżał się wóz straży pożarnej (niewysyłający sygnałów świetlnych i dźwiękowych o zmiennym tonie) to miałby pierwszeństwo przejazdu przed wszystkimi pojazdami
 2. pojazd czerwony może nie stosować się do zasady prawej ręki
 3. gdyby nie zbliżał się do skrzyżowania pojazd uprzywilejowany będący w akcji to pierwszeństwo przejazdu miałby pojazd zielony

8. W przedstawionej sytuacji: 1. obowiązuje reguła lewej ręki dlatego rowerzysta nie trzyma kierownicy lewą ręką
 2. pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim
 3. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem niebieskim

9. Jeżeli zapory są opuszczone to: 1. bezwzględnie zabrania to przejazdu przez przejazd kolejowy
 2. należy się spodziewać, że pociąg nadjedzie za 1 minutę
 3. jeżeli czas oczekiwania na przejazd pociągu się wydłuża to wyjątkowo można ominąć zapory i przejechać przez przejazd kolejowy

10. W przedstawionej sytuacji, migające żółte światło: 1. nakazuje stosować się tylko do reguły prawej ręki
 2. zabrania wjazdu na skrzyżowanie
 3. nakazuje stosować się do znaków drogowych

11. Przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu to? 1. omijanie
 2. wyprzedzanie
 3. wymijanie

12. Jako ostatni skrzyżowanie opuści pojazd? 1. niebieski
 2. zielony
 3. żółty

13. Jako trzeci skrzyżowanie opuści pojazd? 1. zielony
 2. uprzywilejowany (samochód policji)
 3. czerwony

14. Jako drugi skrzyżowanie opuści pojazd? 1. zielony
 2. niebieski
 3. żółty

15. Na tym skrzyżowaniu: 1. obowiązuje reguła prawej ręki
 2. pojazd niebieski przejedzie jako ostatni
 3. pojazd żółty ma pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym

16. Rowerzysta włączając się do ruchu powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu: 1. wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony
 2. tylko pierwszemu pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony
 3. wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony

17. Pierwszą czynnością przed bezpiecznym skrętem w lewo jest? 1. wyciągnięcie lewej ręki
 2. zbliżenie się do środka jezdni
 3. upewnienie się, czy manewr będzie bezpieczny

18. Rowerzysta wyprzedzając pojazd: 1. powinien sygnalizować chęć wykonania manewru używając tylko sygnału dźwiękowego (np. krzycząc "Uwaga! Wyprzedzam!")
 2. powinien zachować szczególną uwagą i upewnić się czy nie jest już wyprzedzany przez inny pojazd
 3. nie musi sygnalizować chęci wykonania manewru