Aktualnie jesteś zalogowany jako: !
T E S T

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową!
TEST, który za chwilę będziesz rozwiązywał(a) składa się z 18 LOSOWO wybranych pytań!
Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź!
Bardzo uważnie czytaj treść pytań i odpowiedzi!
Po rozwiązaniu TESTu naciśnij przycisk "Sprawdź TEST" znajdujący się na samym dole, aby sprawdzić czy zdałe(a)ś!
TEST będzie uznany za zaliczony jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 13 pytań!
Powodzenia !!!


1. Postawa policjanta na tym skrzyżowaniu zabrania wjazdu pojazdowi (pojazdom)? 1. niebieskiemu
 2. zielonemu
 3. obydwu pojazdom

2. Jako pierwszy skrzyżowanie powinien opuścić samochód? 1. niebieski
 2. żółty
 3. brak znaków drogowych uniemożliwia rozstrzygnięcie pierwszeństwa przejazdu

3. Na tym skrzyżowaniu: 1. pojazd zielony ma pierwszeństwo przed rowerzystą
 2. rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem zielonym
 3. pojazd niebieski ma pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym

4. Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku? 1. podam środki przeciwbólowe
 2. nastawię kończynę
 3. opatrzę ranę

5. Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą? 1. rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć
 2. zostawiamy rannego gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe
 3. jeśli nie zemdlał możemy go zostawić samego

6. Znak ten informuje kierowców o tym iż: 1. wjazd na skrzyżowanie jest zabroniony
 2. tramwaje mają bezwzględne pierwszeństwo przejazdu przez to skrzyżowanie (z wyjątkiem sytuacji gdy do skrzyżowania zbliża się pojazd uprzywilejowany będący w akcji)
 3. na tym skrzyżowaniu obowiązuje zasada lewej ręki

7. Na tym skrzyżowaniu (zgodnie z przepisami) pierwszeństwo przejazdu ma? 1. pojazd czerwony
 2. pojazd zielony
 3. pojazd uprzywilejowany

8. Wybierz poprawną odpowiedź: 1. pojazd czerwony ustępuje pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom znajdującym się po jego prawej stronie
 2. pojazd zielony znajduje się na drodze podporządkowanej
 3. pojazd czerwony znajduje się na drodze podporządkowanej

9. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy? 1. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta
 2. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie
 3. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc

10. W przedstawionej sytuacji: 1. obowiązuje reguła lewej ręki dlatego rowerzysta nie trzyma kierownicy lewą ręką
 2. rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem niebieskim
 3. pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim

11. Jako pierwszy skrzyżowanie może opuścić? 1. rowerzysta
 2. samochód zielony
 3. samochód czerwony

12. Rowerzysta opuści skrzyżowanie jako? 1. drugi
 2. ostatni
 3. pierwszy

13. W przedstawionej sytuacji kierowca: 1. wyprzedzając rowerzystę na zakręcie naraża się na niebezpieczeństwo (wyprzedzanie na zakręcie ze znakami ostrzegawczymi jest zabronione)
 2. zawsze musi próbować wyprzedzić rowerzystę
 3. wyprzedzając rowerzystę powinien używać sygnału dźwiękowego

14. Wybierz poprawną kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie: 1. samochód zielony, samochód niebieski, ambulans
 2. ambulans, samochód niebieski, samochód zielony
 3. ambulans, samochód zielony, samochód niebieski

15. W przedstawionej sytuacji jadący jezdnią rowerzyści: 1. jadą zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
 2. powinni jechać jeden za drugim, gdyż tak mówią przepisy
 3. jadą poprawnie, jednak powinni mieć w takiej sytuacji założone kamizelki odblaskowe

16. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w przedstawionej sytuacji: 1. pojazd czerwony może nie stosować się do zasady prawej ręki
 2. gdyby nie zbliżał się do skrzyżowania pojazd uprzywilejowany będący w akcji to pierwszeństwo przejazdu miałby pojazd zielony
 3. gdyby do skrzyżowania zbliżał się wóz straży pożarnej (niewysyłający sygnałów świetlnych i dźwiękowych o zmiennym tonie) to miałby pierwszeństwo przejazdu przed wszystkimi pojazdami

17. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła? 1. czerwonego
 2. zielonego
 3. żółtego

18. W przedstawionej sytuacji obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu ma (mają): 1. tylko pojazd biały
 2. obydwa pojazdy
 3. tylko rowerzysta