Publikacje - Matematyka

blue_line

 1. Konspekty
 2. Pomoce dydaktyczne
 3. Sprawdziany
 4. Kartkówki
 5. Kolorowanki
 6. Wielościany wypukłe o foremnych ścianach - ciekawostki

blue_line

Konspekty kl. V - szk. podst.
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

 1. Powtórzenie poznanych wiadomości o ułamkach dziesiętnych. (2004/2005)

Konspekty kl. VI - szk. podst.
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

 1. Liczby wymierne. Wyrażenia algebraiczne. Powtórzenie. (2004/2005)
 2. Procenty i promile. (2004/2005)

do góry

blue_line

Pomoce dydaktyczne

 1. Krzyżówki matematyczne - 1 x sp, 1 x gimn. (2007/2008)

 2. Zastosowanie_TI_w_matematyce (2007/2008) - prezentacja do referatu na temat: Zastosowanie Technologii Informacyjnej w nauczaniu matematyki, wygłoszonego przeze mnie na seminarium zorganizowanym dla uczestników Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli, kierunek: Edukacja Techniczna, Edukacja Informatyczna na wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej na AGH w Krakowie - Kraków 28.06.2008

 3. Zamiana jednostek długości i jednostek pola - (2007/2008)
 4. Zamiana liczby zapisanej cyframi na liczbę zapisaną słowami - (2008/2009)
 5. Liczby naturalne w systemie rzymskim - (2008/2009)
 6. Rozszerzanie uł. zwykłego, liczba mieszana - (2008/2009)

do góry

blue_line

Sprawdziany - szk. podst. (2004/2005)
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

Klasa Dział Plik
5Ułamki dziesiętneul_dz_a.pdf
ul_dz_b.pdf
Liczby naturalnel_nat_a.pdf
l_nat_b.pdf
Ułamki zwykłeul_zw.pdf
Zastosowanie ułamkówzast_ul.pdf
Procentyproc5.pdf

Klasa DziałPlik
6Liczby naturalne i ułamkil_nat_i_ul.pdf
Geometria płaszczyzny
- konstrukcje geometryczne
konst_geom.pdf
Liczby całkowitel_calk.pdf
Liczby wymiernel_wym.pdf
Procentyproc6.pdf
Układ współrzędnychukl_wsp.pdf
Symetriasymetria.pdf

do góry

blue_line

Kartkówki - szk. podst. (2004/2005)
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

Klasa

Treść kartkówki

Plik
5Działania na liczbach naturalnychkrt_nr01_kl5.pdf
Wyrażenia dwumianowane - zamiana jednostekkrt_nr02_kl5.pdf
Ułamki zwykłe - podstawowe operacjekrt_nr03_kl5.pdf
Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikachkrt_nr04_kl5.pdf
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikachkrt_nr05_kl5.pdf
Mnożenie ułamków zwykłychkrt_nr06_kl5.pdf
Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne, potęgowanie ułamków, szukanie odwrotności danego ułamkakrt_nr07_kl5.pdf 
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnychkrt_nr08_kl5.pdf
Procenty - podstawowe operacjekrt_nr09_kl5.pdf
Obliczenia procentowe krt_nr10_kl5.pdf
Podstawowe własności kątów. Prosta równoległa. krt_nr11_kl5.pdf
Prosta prostopadła. Obwód trójkąta. krt_nr12_kl5.pdf
Wysokości w trójkącie krt_nr13_kl5.pdf
Kąty wewnętrzne w czworokącie krt_nr14_kl5.pdf
Obliczanie pól figur płaskichkrt_nr15_kl5.pdf

KlasaTreść kartkówkiPlik
6Działania na liczbach naturalnych i ułamkachkrt_nr01_kl6.pdf
Jednostki powierzchni - zamiana krt_nr02_kl6.pdf
Dodawanie liczb całkowitychkrt_nr03_kl6.pdf
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitychkrt_nr04_kl6.pdf
Skala - szukanie długości danego odcinka w podanej skalikrt_nr05_kl6.pdf
Potęgowanie liczb całkowitychkrt_nr06_kl6.pdf
Obliczenia procentowekrt_nr07_kl6.pdf
Zbiory punktów w układzie współrzędnych krt_nr08_kl6.pdf
Pole figury w układzie współrzędnych krt_nr09_kl6.pdf
Przyporządkowania - funkcja krt_nr10_kl6.pdf
Symetria osiowa i środkowakrt_nr11_kl6.pdf

do góry

blue_line

Kolorowanki - szk. podst. (2004/2005)

Klasa

Treść kolorowanki

Plik
2 Wprowadzenie mnożenia kolorowanka01_kl2.pdf
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 kolorowanka02_kl2.pdf
Liczby dwucyfrowe kolorowanka03_kl2.pdf
Dzielenie w zakresie 20 kolorowanka04_kl2.pdf
Mnożenie przez 1 i 0 kolorowanka05_kl2.pdf
Mnożenie w zakresie 40 kolorowanka06_kl2.pdf
Mnożenie w zakresie 20 kolorowanka07_kl2.pdf
Porównywanie liczb w zakresie 20 kolorowanka08_kl2.pdf

Klasa

Treść kolorowanki

Plik
3Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 kolorowanka01_kl3.pdf
Mnożenie liczb dwucyfrowych przez liczby jednocyfrowe kolorowanka02_kl3.pdf
Dodawanie liczb trzycyfrowych do liczb jednocyfrowych kolorowanka03_kl3.pdf
Działania w zakresie 1000 kolorowanka04_kl3.pdf
Dodawanie (odejmowanie) do (od) liczb trzycyfrowych liczb dwucyfrowych kolorowanka05_kl3.pdf
Dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000 kolorowanka06_kl3.pdf

do góry

blue_line

Wielościany wypukłe o foremnych ścianach - ciekawostki

(Opracowanie przygotowane w oparciu o programy Poly i PolyPro - programy te pozwalają na oglądanie wielościanów wypukłych o foremnych ścianach, bryły można m. in. obracać i rozkładać na siatki. Program PolyPro umożliwia drukowanie siatki wybranego wielościanu oraz eksportowanie rysunków i animacji do innych programów, zapisując je w postaci standardowych plików.
Programy można pobrać pod tym linkiem: www.peda.com)

Inne LINKI:
www.korthalsaltes.com - Siatki kilkudziesięciu wielościanów do pobrania jako pliki 'gif' lub 'pdf'.
www.software3d.com/Stella.php - Strona autora super-programu Great Stella. Sporo zdjęć i informacji zarówno o wielościanach, jak i o samym programie. Program jest niestety dość drogi, ale ogólnodostępna wersja demo też pozwala na niezłą zabawę.


.:. Bryły platońskie .:. Bryły archimedesowe .:. Graniastosłupy i graniastosłupy skręcone .:. Bryły Catalana .:. Dwupiramidy i deltościany .:.


Bryły platońskie

Ściany każdej bryły platońskiej są wielokątami foremnymi jednego rodzaju; w każdym wierzchołku spotyka się ta sama ilość ścian. Wielokąt nazywamy foremnym jeśli wszystkie jego boki są równej długości oraz wszystkie jego kąty wewnętrzne są równe. Przykładami wielokątów foremnych są trójkąt równoboczny i kwadrat.

Przykłady:

do góry

blue_line

© 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone -- mgr Marcin Bąk -- created by admin_mk@o2.pl