Publikacje - Matematyka

blue_line

 1. Konspekty
 2. Pomoce dydaktyczne
 3. Sprawdziany
 4. Kartkówki
 5. Kolorowanki
 6. Wielościany wypukłe o foremnych ścianach - ciekawostki

blue_line

Konspekty kl. V - szk. podst.
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

 1. Powtórzenie poznanych wiadomości o ułamkach dziesiętnych. (2004/2005)

Konspekty kl. VI - szk. podst.
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

 1. Liczby wymierne. Wyrażenia algebraiczne. Powtórzenie. (2004/2005)
 2. Procenty i promile. (2004/2005)

do góry

blue_line

Pomoce dydaktyczne

 1. Krzyżówki matematyczne - 1 x sp, 1 x gimn. (2007/2008)

 2. Zastosowanie_TI_w_matematyce (2007/2008) - prezentacja do referatu na temat: Zastosowanie Technologii Informacyjnej w nauczaniu matematyki, wygłoszonego przeze mnie na seminarium zorganizowanym dla uczestników Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli, kierunek: Edukacja Techniczna, Edukacja Informatyczna na wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej na AGH w Krakowie - Kraków 28.06.2008

 3. Zamiana jednostek długości i jednostek pola - (2007/2008)
 4. Zamiana liczby zapisanej cyframi na liczbę zapisaną słowami - (2008/2009)
 5. Liczby naturalne w systemie rzymskim - (2008/2009)
 6. Rozszerzanie uł. zwykłego, liczba mieszana - (2008/2009)

do góry

blue_line

Sprawdziany - szk. podst. (2004/2005)
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

Klasa Dział Plik
5Ułamki dziesiętneul_dz_a.pdf
ul_dz_b.pdf
Liczby naturalnel_nat_a.pdf
l_nat_b.pdf
Ułamki zwykłeul_zw.pdf
Zastosowanie ułamkówzast_ul.pdf
Procentyproc5.pdf

Klasa DziałPlik
6Liczby naturalne i ułamkil_nat_i_ul.pdf
Geometria płaszczyzny
- konstrukcje geometryczne
konst_geom.pdf
Liczby całkowitel_calk.pdf
Liczby wymiernel_wym.pdf
Procentyproc6.pdf
Układ współrzędnychukl_wsp.pdf
Symetriasymetria.pdf

do góry

blue_line

Kartkówki - szk. podst. (2004/2005)
(Dostosowane do programu MATEMATYKA KROK PO KROKU)

Klasa

Treść kartkówki

Plik
5Działania na liczbach naturalnychkrt_nr01_kl5.pdf
Wyrażenia dwumianowane - zamiana jednostekkrt_nr02_kl5.pdf
Ułamki zwykłe - podstawowe operacjekrt_nr03_kl5.pdf
Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikachkrt_nr04_kl5.pdf
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikachkrt_nr05_kl5.pdf
Mnożenie ułamków zwykłychkrt_nr06_kl5.pdf
Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne, potęgowanie ułamków, szukanie odwrotności danego ułamkakrt_nr07_kl5.pdf 
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnychkrt_nr08_kl5.pdf
Procenty - podstawowe operacjekrt_nr09_kl5.pdf
Obliczenia procentowe krt_nr10_kl5.pdf
Podstawowe własności kątów. Prosta równoległa. krt_nr11_kl5.pdf
Prosta prostopadła. Obwód trójkąta. krt_nr12_kl5.pdf
Wysokości w trójkącie krt_nr13_kl5.pdf
Kąty wewnętrzne w czworokącie krt_nr14_kl5.pdf
Obliczanie pól figur płaskichkrt_nr15_kl5.pdf

KlasaTreść kartkówkiPlik
6Działania na liczbach naturalnych i ułamkachkrt_nr01_kl6.pdf
Jednostki powierzchni - zamiana krt_nr02_kl6.pdf
Dodawanie liczb całkowitychkrt_nr03_kl6.pdf
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitychkrt_nr04_kl6.pdf
Skala - szukanie długości danego odcinka w podanej skalikrt_nr05_kl6.pdf
Potęgowanie liczb całkowitychkrt_nr06_kl6.pdf
Obliczenia procentowekrt_nr07_kl6.pdf
Zbiory punktów w układzie współrzędnych krt_nr08_kl6.pdf
Pole figury w układzie współrzędnych krt_nr09_kl6.pdf
Przyporządkowania - funkcja krt_nr10_kl6.pdf
Symetria osiowa i środkowakrt_nr11_kl6.pdf

do góry

blue_line

Kolorowanki - szk. podst. (2004/2005)

Klasa

Treść kolorowanki

Plik
2 Wprowadzenie mnożenia kolorowanka01_kl2.pdf
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 kolorowanka02_kl2.pdf
Liczby dwucyfrowe kolorowanka03_kl2.pdf
Dzielenie w zakresie 20 kolorowanka04_kl2.pdf
Mnożenie przez 1 i 0 kolorowanka05_kl2.pdf
Mnożenie w zakresie 40 kolorowanka06_kl2.pdf
Mnożenie w zakresie 20 kolorowanka07_kl2.pdf
Porównywanie liczb w zakresie 20 kolorowanka08_kl2.pdf

Klasa

Treść kolorowanki

Plik
3Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 kolorowanka01_kl3.pdf
Mnożenie liczb dwucyfrowych przez liczby jednocyfrowe kolorowanka02_kl3.pdf
Dodawanie liczb trzycyfrowych do liczb jednocyfrowych kolorowanka03_kl3.pdf
Działania w zakresie 1000 kolorowanka04_kl3.pdf
Dodawanie (odejmowanie) do (od) liczb trzycyfrowych liczb dwucyfrowych kolorowanka05_kl3.pdf
Dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000 kolorowanka06_kl3.pdf

do góry

blue_line

Wielościany wypukłe o foremnych ścianach - ciekawostki

(Opracowanie przygotowane w oparciu o programy Poly i PolyPro - programy te pozwalają na oglądanie wielościanów wypukłych o foremnych ścianach, bryły można m. in. obracać i rozkładać na siatki. Program PolyPro umożliwia drukowanie siatki wybranego wielościanu oraz eksportowanie rysunków i animacji do innych programów, zapisując je w postaci standardowych plików.
Programy można pobrać pod tym linkiem: www.peda.com)

Inne LINKI:
www.korthalsaltes.com - Siatki kilkudziesięciu wielościanów do pobrania jako pliki 'gif' lub 'pdf'.
www.software3d.com/Stella.php - Strona autora super-programu Great Stella. Sporo zdjęć i informacji zarówno o wielościanach, jak i o samym programie. Program jest niestety dość drogi, ale ogólnodostępna wersja demo też pozwala na niezłą zabawę.


.:. Bryły platońskie .:. Bryły archimedesowe .:. Graniastosłupy i graniastosłupy skręcone .:. Bryły Catalana .:. Dwupiramidy i deltościany .:.


Graniastosłupy i graniastosłupy skręcone

Oprócz brył platońskich i archimedesowych jedynymi wypukłymi wielościanami jednorodnymi są foremnościenne graniastosłupy i graniastosłupy skręcone. Zostało to wykazane przez Johanna Keplera, który także nadał bryłom archimedesowym ich powszechnie używane nazwy.

Przykłady:

do góry

blue_line

© 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone -- mgr Marcin Bąk -- created by admin_mk@o2.pl